Ceník

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

Registrační poplatek:
děti do 15 let:                 10,- Kč/ 1 rok
dospělý nad 15 let:        20,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Jakartovice.

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:    6, – Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:    12,- Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:    21,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč