Místní knihovna Hořejší Kunčice

Místní knihovna Hořejší Kunčice:

Adresa knihovny:
Hořejší Kunčice 72
747 55  p. Litultovice

Provozní doba:
pátek 15.00-18.00 hodin

Knihovnice:
Marie Machačová

Kontaktní údaje:
e-mail:  knihovnajakartovice@seznam.cz
telefon: 553 666 128 (Obecní úřad)

Prodloužení výpůjček:
osobně v půjčovně

Služby

Knihovní fond

Ceník služeb a poplatků