Knihovní fond – MK Hořejší Kunčice

Místní knihovna Hořejší Kunčice

Knihy: 
K 1. 1. 2019 má knihovna ve svém fondu celkem 972 svazků knih:  
naučná pro dospělé – 48 svazků
beletrie pro dospělé – 592 svazků
naučná pro děti – 63 svazků
beletrie pro děti – 269 svazků

Časopisy:
V aktuálním roce knihovna odebírá časopis Svět na dlani. Pokud máte zájem o některý konkrétní titul, navrhněte jeho pravidelný odběr.

Společenské hry:
Bang! duel
Cortex 2 challenge: mozkovna
Dinosauři: v kapse!
Dinosauři: v kostce!
Empatia: hra, která spojuje
Zvířata: v kostce!
Zvířecí rodiny: v kostce!