Historie knihovny

Historie knihovny

Rok 2021      

Knihovna sídlí v budově služeb na adrese Jakartovice 101. Knihovnicí je Pavla Hoďáková. Knihovna má k 1. 1. 2022 ve svém fondu 1 706 knih, které jsou zakoupeny z prostředků zřizovatele (Obec Jakartovice). Dále má knihovna k dispozici 888 svazků knih, které jsou evidovány jako trvalá zápůjčka.  Jsou to knihy zakoupené z dotace Moravsloslezského kraje v rámci programu regionálních funkcí. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 2 594 knih.

Knihovna poskytuje tyto služby: půjčování knih a časopisů, půjčování společenských her, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, veřejný internet, pomoc při výběru knih, 3x ročně soubor nových knih, možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice, Meziknihovní výpůjční služba (tuto službu knihovna zajišťuje prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice), obalování knih.

Všechny odborné činnosti, související s provozem knihovny (nákup fondu, revize, cirkulace knih), vykonává Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, která je pověřena výkonem regionálních funkcí pro tento region.

Knihovna má v místních částech Bohdanovice, Deštné a Hořejší Kunčice své pobočky. Knihovnu v Bohdanovicích (č.p. 37) vede Marie Machačová. Knihovna nabízí svým čtenářům 1 215 svazků knih. Knihovnu v Deštné (č.p. 88) vede Věra Bahrová, k dispozici mají čtenáři 1 656 knih. V Hořejších Kunčicích (č.p.72) je knihovnicí Beáta Kopková, ve fondu knihovny je 935 knih.

Celkem k 1. 1. 2022 knihovna nabízí svým uživatelům 6 400 svazků knih (3 726 je zakoupeno z prostředků zřizovatele, 2 674 je zapůjčeno z regionálního fondu).