Základní údaje

název knihovny:
Místní knihovna Jakartovice

sídlo knihovny:
Jakartovice 101

evidenční číslo knihovny:
1242

sigla knihovny:
OPG526