Místní knihovna Bohdanovice

Místní knihovna Bohdanovice:

Adresa knihovny:
Bohdanovice 37
747 55  p. Litultovice

Provozní doba:
středa 14.00-17.00 hodin

Knihovnice:
Drahomíra Klapetková

Kontaktní údaje:
e-mail:  knihovnajakartovice@seznam.cz
telefon: 553 666 128 (Obecní úřad)

Prodloužení výpůjček:
osobně v půjčovně

Služby

Knihovní fond

Ceník služeb a poplatků